Rast i vindskyddet vid stav, där Hasse gärna berättar en levande barnsaga:)