Morbror Lars rider första gången sedan-67, vilket han noga poängterar, på nytillskottet Ruslans, även kallad Ryssen!