Bästa dagen - Skattjakt i skogen på okänd mark efter karta. Här vid runstenen:-) Skatten var varsitt paket nosludd! ;-)